TechKids Programı 6-9 yaş arası çocuklarınıza 21. Yüzyıl Becerileri kazandırmayı hedefleyen en kapsamlı gelişim programıdır.

Program sayesinde çocukların Enformatik, Medya ve Teknoloji alanlarında aşağıdaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir :

 • Analitik düşünme

 • Yaratıcılık
 • Teknoloji Okur-Yazarlığı
 • Birlikte Çalışma
 • İletişim
 • İnsiyatif kullanma
 • Esneklik
 • Liderlik
 • İleri Planlama
 • Girişimcilik

Neden TechKids?

Bilişimde 20 yıllık tecrübeye sahip Bilge Adam, “Doğru Teknoloji Eğitimi” fikriyle kodlama, robotik, oyun tasarımı, programlama ve hepsinin temelinde yatan algoritmik düşünce yapısını yaşam becerileri ile ilişkilendirerek çocuklarımızı geleceğe olan yolculuklarında başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata hazırlamayı hedef edinmiştir.

TechKids Programı problem çözme, karar verme, analitik düşünme, sorgulama, doğru kaynak kullanımı, takım çalışması, işbirliği, ileri planlama gibi becerileri en son teknolojik uygulamaları kullanarak hazırlanmıştır. Hedefimiz, hızlı bir dijital dönüşümün olduğu günümüzde çocuklarımızın teknolojinin bağımlısı değil onu anlayan, sorgulayan ve üreten tarafta yer almasına katkı sağlamaktır.

21. yy Kazanımları

 • Problem çözme becerilerini geliştirir.

 • Algoritma ve yazılım kavramlarını öğrenir.

 • Temel kod komutlarını öğrenir.

 • Esnek ve eleştirel düşünce becerisi edinir.

 • Öğretici oyunlar ile yaratıcılığını geliştirir.

 • Takım çalışması becerileri kazanır.

 • Psikomotor becerilerini geliştirir.

 • Elektronik ve mekanik çalışma prensiplerini öğrenir.

 • Araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirir.

Program Detayları

Yeni dönem eğitim programlarımız bu alanda yayınlanacaktır.

BilgeAdam ile iletişimde kalın.

Eğitimlerimiz ve diğer hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.